Τον Οκτώβριο του 2020, με κάθε αγορά Ευρηκα Μασσαλίας και/ή Ευρηκα  Active Care απορρυπαντικά ρούχων προσφέρουμε 0,20€ στον ΠΑΣΥΚΑΦ.  Μια όμορφη συνεργασία με τις υπεραγορές Παπαντωνίου για να βοηθήσουμε τον ΠΑΣΥΚΑΦ στο σημαντικό τους έργο.  Το ποσό των €1.000  δόθηκε στον Οργανισμό.

Αυτή η καλή πράξη υποστηρίχτηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υλικά POP στα σημεία πώλησης.

Τα Εύρηκα Μασσαλίας & Εύρηκα Active Care σε συνεργασία με τις υπεραγορές Παπαντωνίου στηρίζουν τον ΠΑΣΥΚΑΦ.
Back to view all