Το Εύρηκα Μασσαλίας Secrets Black είναι το μόνο μαλακτικό ρούχων που περιέχει  το συστατικό color fixative, καθιστώντας  το προϊόν το μόνο εξειδικευμένο μαλακτικό για Μαύρα και Σκούρα ρούχα !! Το συστατικό αυτό σταθεροποιεί τα χρώματα και τα κρατά έντονα και ζωντανά ακόμα και μετά από πολλές πλύσεις.

Η διαδικτυακή καμπάνια έχει διάρκεια 4 εβδομάδων και χρησιμοποιεί υλικά όπως αναρτήσεις σε Facebook & Instagram, βίντεο, διαγωνισμό, Google banners, άρθρα blog και διαφήμιση στο YouTube.

Ο στόχος της εκστρατείας είναι να υπενθυμίσει στους καταναλωτές που φροντίζουν τα μαύρα και σκούρα ρούχα τους ότι το Εύρηκα Μασσαλίας Secrets Black είναι το μοναδικό εξειδικευμένο μαλακτικό για Μαύρα & Σκούρα ρούχα .

Εύρηκα Μασσαλίας Secrets Black Διαδυκτιακή Καμπάνια τον Φεβρουάριο του 2021.
Back to view all