Επιλέξτε Χώρα
Εξολοθρεύει τις κατσαρίδες μέσα στη φωλιά.
Μία μόνο σταγόνα τις κατσαρίδες τελειώνει μέσα στην κρυψώνα.

Aroxol Gel Pro

Το νέο Aroxol Gel Pro διαθέτει πρωτότυπη και καινοτόμο σύνθεση τζελ που προσελκύει και απαλλάσσει από τις κατσαρίδες μια για πάντα. Είναι άοσμο και εύκολο στη χρήση χάρη στην ειδική του σύριγγα, για να τοποθετείται το τζελ και στα πιο δύσκολα σημεία. Το τζελ εφαρμόζεται με την τοποθέτηση μικρών σταγόνων σε ρωγμές και άλλα σημεία του χώρου όπου υπάρχουν κατσαρίδες. Οι κατσαρίδες προσελκύονται από το τζελ, θεωρώντας ότι είναι τροφή, καταναλώνουν την εντομοκτόνο ουσία και στη συνέχεια επιμολύνουν άλλες κατσαρίδες στη φωλιά. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος είναι εξαιρετική: 1 μόλις σταγόνα μπορεί να εξολοθρεύσει έως και 50 κατσαρίδες.

Συσκευασία: 1 Σύριγγα 10g (μέχρι 250 σταγόνες)