Επιλέξτε Χώρα

Algoflash

Ως ειδικός για την ανάπτυξη και την προστασία των φυτών, το ALGOFLASH είναι η μάρκα που έφερε στην ελληνική αγορά την κατηγορία, στα καταστήματα τροφίμων με εξειδικευμένα λιπάσματα και ειδικά φυτοχώματα για τη σωστή ανάπτυξη υγιών φυτών.
Algoflash