Επιλέξτε Χώρα

Οικονομικά Στοιχεία

Ο Όμιλος ΕΥΡΗΚΑ στοχεύει στη συνεχή ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα ΕΥΡΗΚΑ και στη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στα προϊόντα οικιακής φροντίδας και υγιεινής. Παράλληλα διευρύνει τις δραστηριότητές του και σε νέους τομείς.

Αξιοποιώντας την κουλτούρα του, την πολυετή εμπειρία, την τεχνογνωσία και τη σύγχρονη υποδομή του, ο Όμιλος αναζητά ανάπτυξη, καινοτομία και επέκταση των δραστηριοτήτων του, διατηρώντας παράλληλα μια υγιή οικονομική θέση για να εξασφαλίσει τη μακροζωία του.

Με στρατηγικές επενδύσεις σε συνεχή εκσυγχρονισμό των παραγωγικών του εγκαταστάσεων , στην υποστήριξή των μαρκών του, και στην ανάληψη νέων αντιπροσωπειών, παραμένει πάντα κοντά στις ανάγκες των καταναλωτών, επιβραβεύοντας την αφοσίωσή τους με προϊόντα σύγχρονα, χρήσιμα και με συγκριτικά πλεονεκτήματα.