Επιλέξτε Χώρα

Αξίες, Πολιτικές & Πιστοποιήσεις

Ο σεβασμός είναι βασική μας αξία.

Πιστεύουμε στον σεβασμό προς τους υπαλλήλους μας, τους καταναλωτές μας, τους ανταγωνιστές μας και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, δεσμευόμαστε σε υψηλά ηθικά πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων μας, τις πολιτικές και τις πιστοποιήσεις μας.

Υπερήφανο Μέλος του SEDEX

Η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στον ιδιαίτερο σεβασμό των εργαζομένων, και στην πλήρη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας, προστασίας του περιβάλλοντος, επιχειρηματικής ηθικής καθώς και των ίσων δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

 

Πελάτες & Ανταγωνιστές

Η αφοσίωσή μας στην υψηλή ποιότητα βασίζεται στον σεβασμό μας για τον καταναλωτή. Εμμένουμε στην έρευνα και προσαρμοζόμαστε για να εξυπηρετούμε και να ικανοποιούμε τους πελάτες μας. Επενδύουμε συνεχώς για να διασφαλίσουμε υψηλή ποιότητα στο σύνολο της παραγωγικής μας διαδικασίας και έχουμε εξασφαλίσει πολλές πιστοποιήσεις.

Η Φιλοσοφία & οι Αξίες μας καθοδηγούν στην εκδήλωση σεβασμού προς τους ανταγωνιστές μας. Στην εταιρική μας κουλτούρα, είναι απαράδεκτη η χρήση αθέμιτου ανταγωνισμού ή παράνομων πρακτικών.

Δείτε τη Φιλοσοφία & τον Σκοπό μας