Επιλέξτε Χώρα

Mr. Bin

Πλαστικές σακούλες για όλες τις ανάγκες του νοικοκυριού, περιλαμβανομένης και της ανακύκλωσης. Εxtra δυνατές, και με αρωματισμένες επιλογές. Ο Mr Bin χρησιμοποιεί 3-στρωματική τεχνολογία, που ενώ χρησιμοποιεί λιγότερο πλαστικό έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αντοχή.