Όταν σκουπίζετε τα παράθυρα ή τους καθρέφτες σας, αποφεύγετε τις κυκλικές κινήσεις. Ψεκάστε με FAMOZO, και σκουπίστε τις επιφάνειες με οριζόντιες και μετά κάθετες κινήσεις. Με αυτό τον τρόπο, αποφεύγονται τα σημάδια που φαίνονται στα γυαλιά και τους καθρέφτες, όταν μπαίνει ο ήλιος. Χρησιμοποιείστε ένα καθαρό βουρτσάκι μπογιατίσματος, για να καθαρίσετε στις χαραμάδες των γυαλιών και των συρόμενων πόρτων. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος, για να φτάσετε σε αυτά τα σημεία.

Πώς να καθαρίσετε τα παράθυρα και τους καθρέφτες σας χωρίς να φαίνονται γραμμές;
Back to view all